Bạn nhập và tìm hdwwiz trên khung Search của windows và nhập chọn hdwwiz.exe. Hoặc bạn có thể nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại RUN của windows và nhập hdwwiz. Sau đó bạn nhấp OK.
Nhấn Next tiếp tục
Chọn Install the hardware…. rồi nhấn Next
Nhấn chọn Network adapters rồi nhấn Next
Hộp thoại mới sẽ hiện ra, trong hộp thoại này bạn lưu ý, bạn chọn khung bên trái trước rồi chọn khung bên phải sau. Khung bên trái bạn sẽ chọn Microsft, sau đó bên khung tay phải bạn tìm và chọn Microsoft KM-TEST Loopback Adapter. Sau đó bạn chọn Next để tiếp tục.
Sau khi cài đặt xong. Bạn có thể vào Control Panel chọn Network and Internet chọn tiếp Network and Sharing Center rồi chọn Change adapter settings để kiếm card loopback mà bạn vừa mới cài. Bạn kiểm tra xem thông tin của card mạng nào đang để thông tin chi tiết là Microsoft KM-TEST Loopback Adapter thì chính là card loopback.