HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH

1. Nhấn vào khung search trên PC điền vào “mobile hotspot” > Chọn “Mobile hotspot”

2. Tích vào ô [Share my Internet…] → Nhấn vào [Edit] sửa lại tên mạng Wi-Fi sẽ phát ra và Password. Khi bạn mở [Share my Internet…] sẽ xuất hiện một card mạng mới [Local Area Connection*2].
3. vào Control Panel → Network and Internet → Network Connections → Chuột phải vào mạng [VMnet8 NAT] → Chọn [Properties] → Nhấn tiếp sang table [Sharing] → Tích vào 2 ô [Allow] → Chọn mạng [Local Area Connection*2] → Nhấn [OK] → Xong

 

4. Khi chơi thì bạn sử dụng điện thoại của mình kết nối vào mạng Wi-Fi bạn tạo ở trên → Cài đặt và vào game.

VIDEO HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH