+Đầu tiên các bạn nhấn Windows + R ( phím nằm giữ Alt và Ctrl í ) rồi gõ cmd và nhấn enter để mở bảng Administrator: Command Prompt 
+Sau khi đã mở bảng CMD rồi thì các bạn gõ tiếp ipconfig để xem IP Default Gateway của mạng Wireless LAN có dãy IP: 192.168.1.1 không? ( đa số các máy điều dùng dãy IP này )
+Nếu có thì có thể chơi game Mobile offline bằng Điện thoại được. (Như Hình Trên)

 

+Thứ hai phải có Server Game Mobile offline chạy trên máy ảo VMware nha ( IP của máy ảo phải là dãy 192.168.1.xxx 
+VD: VLTK 22 phái trên Blog IP máy ảo là: 192.168.1.128 | Thì chơi chung mạng Lan Wifi được )
+Chỉnh lại Network Adapter của máy ảo thành mạng bridged (Automatic)

 

+Thứ ba phải cài đặt mạng ảo Loopback Adapter cho máy thật ( bạn nào không biết có thể lên hỏi chị Google nha )
+Sửa lại IPv4 của mạng Loopback Adapter thành 192.168.1.1 nha.
+Tắt mạng VMnet1 và mạng VMnet8 đi, chỉ để mạng ảo Loopback thôi.
+ Sửa lại IP mạng Wifi điện thoại cao hơn ip máy ảo 1 số
vd: vltk IP 192.168.1.128 thì trong điện thoại bạn sửa ip thành 192.168.1.129
+Mình Test VLTK Mobile 22 Phái chơi trên Điện Thoại OK