Hình Ảnh

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Tải game 1 Client và 1 Máy ảo Server | Giải nén ở đâu cũng được | Đừng bỏ vào thư mục có dấu hoặc ký tự đặc biệt.

2. Cài đặt [VMware Workstation] ( Máy ảo ) có thể tải tại đây : Link Download 

3. Vào thư mục Server chạy file [[1] Start VMware.bat] ( máy ảo file 3KB í ). Trong cửa sổ [VMware Workstation] → Chọn mục [Edit] → rồi chọn tiếp [Virtual Network Editor] → Nhấn vào card mạng [VMnet8 NAT] → Sửa lại [Subnet IP] của card mạng [NAT] thành [192.168.1.0] → nhấn [Apply]

4. Trên máy thật vào [Control Panel] → [Network and Internet] → [Network Connections] → Edit card mạng [VMnet8] → sửa [IPv4] thành [192.168.1.1]

5. Nhấn nút [▶ Power on this virtual machine] để chạy máy ảo server → có hỏi thì chọn [I Moved It] (  ô đầu tiên bên trái | Nếu chọn sai thì xóa thư mục server rồi giải nén làm lại nha )

6. Trong máy ảo chạy file [1]-XAMPP → để mở Website đăng ký tài khoản

7. Chạy tiếp file [2]-SERVER → chờ 1 phút là có thể vào game

8. Mở file [3] Đăng Ký Tài khoản → Mở trang web để đăng ký tài khoản vào game.

9. Có thể chơi trên máy ảo trực tiếp, hoặc chạy file [4] Start Game để chơi trên máy chính.

10. Chỉnh sửa nhân vật có thể sử dụng Navicat trong máy ảo. 

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú hoặc chú thích đặc biệt, đều là công bố gốc của trang web này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức, trừ khi có sự đồng ý của trang web này, đều cấm sao chép, sử dụng trái phép, thu thập hoặc xuất bản nội dung của trang web này lên bất kỳ trang web, sách và các nền tảng truyền thông khác. Trong trường hợp nội dung của trang web này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả, vui lòng liên hệ chúng tôi để được xử lý.