Hướng dẫn:

1.把cf_gamesrv cf_gamesrv_newlobby cf_gamesrv_loginsrv里面的exe都启动一遍
2.打开crossfire launcher文件运行“启动.bat”开始游戏
面是游戏启动教程,看不明白就直接看地址里的“启动教程+全模式”视频教程,非常详细照着视频做即可!
此版本为最新国服版本!与TX现在的版本一致!版本名称《荣耀之巅》自己可以去官网查一不一样!

所有模式都可以玩,但有的模式不能玩,外服没有的武器 角色在这个版本都有!直接去个人仓库选,也可以去商城自行购买!

PS:后续有新装备我都会打包成存档发到连接里,大家可以看日期来区分最新存档

Demo Ảnh

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú hoặc chú thích đặc biệt, đều là công bố gốc của trang web này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức, trừ khi có sự đồng ý của trang web này, đều cấm sao chép, sử dụng trái phép, thu thập hoặc xuất bản nội dung của trang web này lên bất kỳ trang web, sách và các nền tảng truyền thông khác. Trong trường hợp nội dung của trang web này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả, vui lòng liên hệ chúng tôi để được xử lý.