Nội Dung

关于模拟支付:

DEBUG模式已关闭,模拟支付功能已开启

模拟支付?游戏调试模式下,测试使用,摄政王模拟支付开启之后,玩家游戏内点充值不花钱涨元宝。

怎么开启DEBUG模式呢?

server\config\game.json

debug:0,//1开启,0关闭

ẢNH

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú đặc biệt hoặc đánh dấu, đều được xuất bản bởi trang này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đều bị cấm sao chép, đánh cắp, thu thập, xuất bản nội dung trang này lên bất kỳ trang web, sách hoặc các nền tảng truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý của trang này. Nếu nội dung trang này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả gốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xử lý.