Nội Dung

关于模拟支付:

DEBUG模式已关闭,模拟支付功能已开启

模拟支付?游戏调试模式下,测试使用,摄政王模拟支付开启之后,玩家游戏内点充值不花钱涨元宝。

怎么开启DEBUG模式呢?

server\config\game.json

debug:0,//1开启,0关闭

ẢNH

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú hoặc chú thích đặc biệt, đều là công bố gốc của trang web này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức, trừ khi có sự đồng ý của trang web này, đều cấm sao chép, sử dụng trái phép, thu thập hoặc xuất bản nội dung của trang web này lên bất kỳ trang web, sách và các nền tảng truyền thông khác. Trong trường hợp nội dung của trang web này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả, vui lòng liên hệ chúng tôi để được xử lý.