Nội Dung

稀有卡牌回合手游【新应龙罪王·姬狩大作战3333级宝石内购版】4月最新整理Linux手工服务端+明文资源+多区跨服+GM授权后台+教程

自定义英雄+自定义符文

仅供本地学习研究!!!

无非官英雄,无异能系,更新到应龙,带20阶宝石,非超变,整体还不错!

最重要的是明文资源,非常适合学习研究!

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú đặc biệt hoặc đánh dấu, đều được xuất bản bởi trang này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đều bị cấm sao chép, đánh cắp, thu thập, xuất bản nội dung trang này lên bất kỳ trang web, sách hoặc các nền tảng truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý của trang này. Nếu nội dung trang này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả gốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xử lý.