Đây là bản army2 dame ảo của TKGAMING

Bản này mở giới hạn với mod nhiều thứ anh em lấy về vọc nhé!!

Lưu ý:
– Các bạn cần dùng Netbean 8.2
– Cài jdk 8u241 se nhé
Hướng dẫn sửa lỗi SQL :
– Đến cột armymem – Sửa từ NV1 đến NV10
– Sửa các cột : XP, Point, PointAdd
Từ :

{“lever”:1, “xp”:0, “point”:0, “pointAdd”:[0, 0, 10, 10, 10], “data”:[-1, -1, -1, -1, -1, -1]}

Thành :

{“lever”:1, “xp”:0.0, “point”:0.0, “pointAdd”:[0.0, 0.0, 10.0, 10.0, 10.0], “data”:[-1, -1, -1, -1, -1, -1]}

Fix src này bằng
User.java dòng 956 : int i = 0 ; i < 3 là đc
User.java dòng từ 1004 – 1012 Có từ Double Thay thành Long và longValue()

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú hoặc chú thích đặc biệt, đều là công bố gốc của trang web này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức, trừ khi có sự đồng ý của trang web này, đều cấm sao chép, sử dụng trái phép, thu thập hoặc xuất bản nội dung của trang web này lên bất kỳ trang web, sách và các nền tảng truyền thông khác. Trong trường hợp nội dung của trang web này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả, vui lòng liên hệ chúng tôi để được xử lý.