Các chức năng

Gia tộc chiến
Khai hóa
Chức năng [S_VIP] [V_VIP] theo mốc nạp
Nhận quà vip
Nhận quà mốc nạp
Skill 12x
Đồ 10x và 11x
Nâng bí kip
Thăng ấn
Nhiều eff danh hiệu mới

ẢNH

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú hoặc chú thích đặc biệt, đều là công bố gốc của trang web này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức, trừ khi có sự đồng ý của trang web này, đều cấm sao chép, sử dụng trái phép, thu thập hoặc xuất bản nội dung của trang web này lên bất kỳ trang web, sách và các nền tảng truyền thông khác. Trong trường hợp nội dung của trang web này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả, vui lòng liên hệ chúng tôi để được xử lý.