Các chức năng

Gia tộc chiến
Khai hóa
Chức năng [S_VIP] [V_VIP] theo mốc nạp
Nhận quà vip
Nhận quà mốc nạp
Skill 12x
Đồ 10x và 11x
Nâng bí kip
Thăng ấn
Nhiều eff danh hiệu mới

ẢNH

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú đặc biệt hoặc đánh dấu, đều được xuất bản bởi trang này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đều bị cấm sao chép, đánh cắp, thu thập, xuất bản nội dung trang này lên bất kỳ trang web, sách hoặc các nền tảng truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý của trang này. Nếu nội dung trang này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả gốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xử lý.