Webgame H5 Offline việt hóa đủ chơi | Thể loại H5 Mod lại từ game Tam Quốc
H5 | Không có thông tin game. 

 

 

1. Tải game 1 Máy ảo Server | Giải nén ở đâu cũng được.
2. Cài đặt VMware Workstation ( Máy ảo ) có thể tải tại đây : Link Download 
3. Vào thư mục Server chạy file “[1] Start VMware.bat” ( máy ảo file 3KB í ). Trong cửa sổ VMware Workstation → Chọn mục
Edit → rồi chọn tiếp Virtual Network Editor → Nhấn vào card mạng
VMnet8 NAT → Sửa lại Subnet IP của card mạng NAT thành 192.168.1.0 → nhấn “Apply

4. Trên máy thật vào Control Panel → Network and Internet → Network
Connections → Edit card mạng
VMnet8 → sửa IPv4 thành 192.168.1.1 
5. Nhấn nút “▶ Power on this virtual machine” để chạy máy ảo server → có hỏi thì chọn “I Moved It” (  ô đầu tiên bên trái | Nếu chọn sai thì xóa thư mục server rồi
giải nén làm lại nha )
 
6. Trong máy ảo chạy file “[1] PhpStudy“. Nhấn nút bên trái để chạy SQL – Apache – Nginx. Tắt thì nhấn nút đó luôn.
 
7. Chạy tiếp file “[2] Center” và “[3] Server“. Có thể chơi trên máy ảo luôn cũng được. Chơi trên máy thật thì vào
địa chỉ “
http://192.168.1.100:81/“.
 
8. Tool GM: “http://192.168.1.100:81/gm/gm.php” | Mã GM: 123456. Phần nhập tên tài khoản các bạn nhập tên nhân vật nha. Dịch nhầm khúc
đó. 
Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú hoặc chú thích đặc biệt, đều là công bố gốc của trang web này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức, trừ khi có sự đồng ý của trang web này, đều cấm sao chép, sử dụng trái phép, thu thập hoặc xuất bản nội dung của trang web này lên bất kỳ trang web, sách và các nền tảng truyền thông khác. Trong trường hợp nội dung của trang web này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả, vui lòng liên hệ chúng tôi để được xử lý.