Thể loại H5 Webgame | Không có thông tin game | Tên tiếng trung là Long Nữ
H5 | Vào game nhận 10m KNB + VIP 15 | Mua KNB trong shop giá 0 Đồng

 

1. Tải game 1 Máy ảo Server | Giải nén ở đâu cũng được.
2. Cài đặt VMware Workstation ( Máy ảo ) có thể tải tại đây : Link Download 
3. Vào thư mục Server chạy file “[1] Start VMware.bat” ( máy ảo file 3KB í ). Trong cửa sổ VMware Workstation → Chọn mục
Edit → rồi chọn tiếp Virtual Network Editor → Nhấn vào card mạng
VMnet8 NAT → Sửa lại Subnet IP của card mạng NAT thành 192.168.1.0 → nhấn “Apply

4. Trên máy thật vào Control Panel → Network and Internet → Network
Connections → Edit card mạng
VMnet8 → sửa IPv4 thành 192.168.1.1 
5. Nhấn nút “▶ Power on this virtual machine” để chạy máy ảo server → có hỏi thì chọn “I Moved It” (  ô đầu tiên bên trái | Nếu chọn sai thì xóa thư mục server rồi
giải nén làm lại nha )
 
6.Trong máy ảo chạy file “[1] PhpStudy“. Nhấn nút “Start“. Rồi chạy lần lượt từ [2] tới [5] 
 
7. Chơi trên máy ảo luôn cũng được. Chơi máy thật thì vào địa chỉ
http://192.168.1.100/“. 
 
8. Game có tool GM nhưng không biết password đăng nhập. Nên mình chỉnh
lại điểm danh nhận 10m KNB + VIP 15. Trong shop bán 100v KNB giá 0 đồng
 
9. Muốn phóng to màn hình thì các bạn vào máy ảo “D:LN_ServerphpStudyWWWh5” mở file “Index.php” bằng “Notepad++“. Chỉnh lại dòng ‘data-content-width=”640″‘. 640 = 1280 ( Dòng 48 ). Phóng bự thì hình hơi lệch xíu – Không tạo bang được.
Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú hoặc chú thích đặc biệt, đều là công bố gốc của trang web này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức, trừ khi có sự đồng ý của trang web này, đều cấm sao chép, sử dụng trái phép, thu thập hoặc xuất bản nội dung của trang web này lên bất kỳ trang web, sách và các nền tảng truyền thông khác. Trong trường hợp nội dung của trang web này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả, vui lòng liên hệ chúng tôi để được xử lý.